Trường hợp đổi trả hàng, liên hệ tới ms Hằng: 0356 107 120

Sau đó làm các bước sau:

  • Đóng gói hàng cẩn tận và gửi về địa chỉ bên Skin đã nhắn tin cho bạn trên điện thoại