Trong tháng 8, Skinplus sẽ có chương trình cho vận chuyển cụ thể:

  • Miễn phí ship từ 1 triệu ( khu vực Hà Nội )
  • Miễn phí ship từ 1,5 triệu ( toàn quốc)